Certyfikat bezpieczeństwa: Dane Osobowe Pod Kontrolą

Ochrona Danych Osobowych w służbie zdrowia

Rozwój technologiczny i informatyzacja w sektorze medycznym stawiają nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych. Wraz z modernizacja lub zakupem nowych urządzeń zazwyczaj pojawiają się nowe systemy informatyczne w których przechowywane są dane wrażliwe pacjentów wymagające szczególnej ochrony. Systemy te zintegrowane są często  z systemem szpitalnym lub funkcjonują samodzielnie. Przykładami mogą być systemy typu RIS obsługujące urządzenia radiologiczne , izbę przyjęć , recepcja , kartoteki pacjentów.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych nakłada na Administratorów Danych czyli jednostki służby zdrowia obowiązek wdrożenia polityki bezpieczeństwa co oznacza dokładną analizę przepływu danych osobowych pomiędzy takimi systemami ,  oraz odpowiednią ich ochronę i kontrolę.

Każdy Dyrektor jednostki służby zdrowia ponosi odpowiedzialność, za bezpieczeństwo przetwarzanych  danych osobowych w zarządzanej przez niego instytucji. Na każdym stanowisku pracy, może dojść do sprzecznego z prawem kopiowania danych osobowych pacjenta, danych wrażliwych dotyczących jego choroby , korzystania z bazy danych osobowych bez wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa, udzielania poufnych informacji przez telefon.  Takie praktyki są niezgodne zarówno z prawem , jak i kodeksem etyki lekarskiej.

Partnerzy